گیپور

فروشگاه پارچه گیپور آزین

عکاسی تبلیغا تی شرکت سروین پوش روشنا با برند گــــیپور ، که فـــعالیت هنری خود را در زمـینه طـراحی پارچـه های بـومی با نـقوش زیـبا و هــمچنین طراحی لباس های متنوع آغاز نموده اند . ما در این پروژه سعی نموده ایم که با عـکاسی در فـضای سـنتی و فـضای خوش رنگ و لعاب به ماهیت این بـرند بپردازیم.

 • عکاسی صنعتی

  عکاسی صنعتی و تبلیغاتی پارچه های گیپور آذین

 • عکاسی صنعتی

  عکاسی صنعتی و تبلیغاتی پارچه های گیپور آذین

 • عکاسی صنعتی

  عکاسی صنعتی و تبلیغاتی پارچه های گیپور آذین

 • عکاسی صنعتی

  عکاسی صنعتی و تبلیغاتی پارچه های گیپور آذین

گیپور

عکاسی تبلیغا تی شرکت سروین پوش روشنا با برند گــــیپور ، که فـــعالیت هنری خود را در زمـینه طـراحی پارچـه های بـومی با نـقوش زیـبا و هــمچنین طراحی لباس های متنوع آغاز نموده اند . ما در این پروژه سعی نموده ایم که با عـکاسی در فـضای سـنتی و فـضای خوش رنگ و لعاب به ماهیت این بـرند بپردازیم.