آرین

مــرکز بــزرگ تصویربرداری پزشکی آرین که با سابقه طولانی در زمینه پزشکی در حال فعالیت می باشند نیاز به تغییراتی ظاهری پیدا کردند ما از صفر تا صد این تغییرات را به عهده گرفیتم و با کیفیتی مطلوب در در اختیار آنها گذاشتیم. این تغییرات شامل طراحی لوگوی جدید ، پاکت های بزرگ کوچک پزشکی ، ست اداری ، شاپینگ بگ ، تابلو های راهنما تابلوی سردر بیمارستان و … میباشد که آنها مشاهده میکنید.